Begroting 2019

Uiteenzetting financiële positie en toelichting

Overzicht Budgettaire ruimte 2018-2021

Voor een toelichting op de verschillende onderdelen van dit dekkingsplan verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Voorgesteld dekkingsplan 2019-2022” (pagina 9) van deze begroting.