Begroting 2019

Overzicht verloop reserves en voorzieningen